نوشته‌هایی با برچسب "فال درخت"

فال درخت فال درخت

جهانی‌ها ->فال. درخت بلوط (شجاع). ۲ الی ۱۱ مهر. دلربا، بی صبر و خیلی فهیم هستند. مبارزی فعال برای جنبش های اجتماعی بوده و محبوب و عاشقی دمدمی مزاج به حساب می آیند. این گروه شریک بردبار و در قضاوت بسیار دقیق می باشند. - درخت سماق کوهی (احساساتی). ۱۲ الی ۲۱ فروردین. ۱۲ الی ۲۱ مهر. پر از بشاشیت اند و به هیچ وجه خودخواه نیستند. جنب و جوش، نا آرامی و پیچیدگی را دوست دارند. هم وابسته و هم مستقل اند. سلیقه ی خوبی دارند و هنرمندانی احساساتی هستند. آنها می توانند شریک خوبی برای زندگی باشند ولی متاسفانه قدرت بخشش آنها بسیار کم است. - درخت افرا (مست

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه