شبکه تلویزیونی "فلسطین" متعلق به دولت خودگردان فلسطین است که مواضع محمودعباس را نمایندگی می کند...


شبکه تلویزیونی "فلسطین" متعلق به دولت خودگردان فلسطین است که مواضع محمودعباس را نمایندگی می کند.
مقر این شبکه در "رام الله" - کرانه باختری - است.
تصویر زیر مجری این شبکه را نشان می دهد که بر خلاف انتظار خیلی از ایرانی ها ، حجاب ندارد. تصویر فلسطین، متنوع تر از آنی است که می شناسیم.

فکر می کنید مجری زن شبکه فلسطین چه شکلی است؟! + عکس - تصویر 1


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه