از آنجا که قرآن کتاب آسمانی ماست و راهنمای ما در تمامی مراحل زندگی است، همیشه به آن نیاز داریم ولی تعدادی هنوز از تمام سوره های قرآن و تعدادش خبر نداریم . برای همین در این بخش آسمونی شما رو با نام و تعداد سوره های قرآن کریم این کتاب نفیس آسمانی بیشتر آشنا میکنیم. پس با سایت آسمونی همراه باشید. تعداد سوره ‏های قرآن: 114. سوره‏ های مکی: 86. سوره‏ های مدنی: 28. تعداد آیات قرآن: 6236. آیات مکی: 4468. آیات مدنی: 1768. تعداد کلمات قرآن کریم: 77807. کلمات مکی: 45653. کلمات مدنی: 32154. تعداد سوره ...

list-and-number-of-chapters-in-the-quran-respectively

از آنجا که قرآن کتاب آسمانی ماست و راهنمای ما در تمامی مراحل زندگی است، همیشه به آن نیاز داریم ولی تعدادی هنوز از تمام سوره های قرآن و تعدادش خبر نداریم . برای همین در این بخش آسمونی شما رو با نام و تعداد سوره های قرآن کریم این کتاب نفیس آسمانی بیشتر آشنا میکنیم. پس با سایت آسمونی همراه باشید.

تعداد سوره ‏های قرآن: 114

سوره‏ های مکی: 86

سوره‏ های مدنی: 28

تعداد آیات قرآن: 6236

آیات مکی: 4468

آیات مدنی: 1768

تعداد کلمات قرآن کریم: 77807

کلمات مکی: 45653

کلمات مدنی: 32154

تعداد سوره‏ها، آیات و کلمات قرآن کریم به تفکیک مکی و مدنی

نوع سوره – تعداد سوره‏ها – تعداد آیات – مدنی – مکی – تعداد کلمات – مکی – مدنی

مکی – 51 – 1683 – 1683 11492 – 11492-

مدنی – 26 – 1419 1419 – 26412 26412

مکی با آیات مدنی – 35 – 2930 – 2776 – 154 – 36154 – 34013 – 2142

مدنی با آیات مکی – 2 – 204 – 9 – 195 – 3748 – 148 – 3600

جمع – 114 – 6236 – 4468 – 1768 – 77807 – 45653 – 32154

به موجب این آمار، 4468 آیه مکی با 45653 کلمه و 1768 آیه مدنی با 32154 کلمه در قرآن مجید وجود دارد; یعنی 6/71% آیات مکی و 4/28% آن مدنی است. این نسبت‏ها برای کلمات به ترتیب 7/58% (حدود سه پنجم) و 3/41% (حدود دو پنجم) است.

به ترتیب سوره های قرآن کریم
السوره المرسلات 77 السوره الزمر 39 السوره الفاتحه 1
السوره النبأ 78 السوره غافر 40 السوره البقره 2
السوره النازعات 79 السوره فصلت 41 السوره آل عمران 3
السوره عبس 80 السوره الشورى 42 السوره النساء 4
السوره التکویر 81 السوره الزخرف 43 السوره المائده 5
السوره الانفطار 82 السوره الدخان 44 السوره الانعام 6
السوره المطففین 83 السوره الجاثیه 45 السوره الاعراف 7
السوره الانشقاق 84 السوره الاحقاف 46 السوره الانفال 8
السوره البروج 85 السوره محمد 47 السوره التوبه 9
السوره الطارق 86 السوره الفتح 48 السوره یونس 10
السوره الاعلى 87 السوره الحجرات 49 السوره هود 11
السوره الغاشیه 88 السوره ق 50 السوره یوسف 12
السوره الفجر 89 السوره الذاریات 51 السوره الرعد 13
السوره البلد 90 السوره الطور 52 السوره ابراهیم 14
السوره الشمس 91 السوره النجم 53 السوره الحجر 15
السوره اللیل 92 السوره القمر 54 السوره النحل 16
السوره الضحى 93 السوره الرحمن 55 السوره الاسراء 17
السوره الشرح 94 السوره الواقعه 56 السوره الکهف 18
السوره التین 95 السوره الحدید 57 السوره مریم 19
السوره العلق 96 السوره المجادله 58 السوره طه 20
السوره القدر 97 السوره الحشر 59 السوره الانبیاء 21
السوره البینه 98 السوره الممتحنه 60 السوره الحج 22
السوره الزلزله 99 السوره الصف 61 السوره المؤمنون 23
السوره العادیات 100 السوره الجمعه 62 السوره النور 24
السوره القارعه 101 السوره المنافقون 63 السوره الفرقان 25
السوره التکاثر 102 السوره التغابن 64 السوره الشعراء 26
السوره العصر 103 السوره الطلاق 65 السوره النمل 27
السوره الهمزه 104 السوره التحریم 66 السوره القصص 28
السوره الفیل 105 السوره الملک 67 السوره العنکبوت 29
السوره قریش 106 السوره القلم 68 السوره الروم 30
السوره الماعون 107 السوره الحاقه 69 السوره لقمان 31
السوره الکوثر 108 السوره المعارج 70 السوره السجده 32
السوره الکافرون 109 السوره نوح 71 السوره الاحزاب 33
السوره النصر 110 السوره الجن 72 السوره سبأ 34
السوره المسد 111 السوره المزمل 73 السوره فاطر 35
السوره الإخلاص 112 السوره المدثر 74 السوره یس 36
السوره الفلق 113 السوره القیامه 75 السوره الصافات 37
السوره الناس 114 السوره الانسان 76 السوره ص 38

اگر دوست دارید بیشتر از کتاب قرآن کریم بیشتر بدانید میتوانید بخش زیر را در سایت دنبال کنید.:

قرآن کریم

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه